Sản phẩm Hot

hàng mới về

 • -12%
  Venus terra
  20,200,000 17,800,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 128
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 60 km
  Tốc độ thử nghiệm: 40 km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -16%
  Xmen Sport anbico
  14,350,000 11,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 13
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80-85 km
  Tốc độ thử nghiệm: 55 - 60km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -13%
  Terra D750
  14,200,000 12,300,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 50
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 60 km
  Tốc độ thử nghiệm: 40 km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -5%
  Proud S Nioshima
  14,200,000 13,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 162
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60 - 70km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1200W

 • -21%
  Vespa Nioshima 2018
  14,600,000 11,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí + Mũ bảo hiểm giá trị

  Đã mua: 176
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 50 - 60km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -17%
  XMEN GT II
  14,000,000 11,600,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: Balo hoặc mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 58
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60 - 70km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -19%
  XMEN GT
  14,000,000 11,390,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: Balo hoặc mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 17
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60 - 70km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -18%
  Anbico Zoomer X
  13,700,000 11,190,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: Balo hoặc mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 104
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60 - 70km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 800W

 • -11%
  Sumurai DK
  13,100,000 11,700,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 59
 • -12%
  Bat X Sport
  11,900,000 10,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 172
 • -16%
  Anbico Bat S
  12,500,000 10,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 43
 • -6%
  Anbico AP 1705
  10,100,000 9,450,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 116
 • -11%
  Nijia S 2017
  9,000,000 8,000,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 140
 • -11%
  Dk Giant 137
  14,100,000 12,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 153
 • -8%
  DK Hikaru
  9,120,000 8,400,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 121
 • -11%
  Yadea Juno
  10,120,000 8,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 11

Tin tức - sự kiện