Sản phẩm Hot

hàng mới về

 • -9%
  Xmen Sport anbico
  14,350,000 12,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 147
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80-85 km
  Tốc độ thử nghiệm: 55 - 60km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -3%
  Terra D750
  14,200,000 13,800,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 105
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 60 km
  Tốc độ thử nghiệm: 40 km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -5%
  Proud S Nioshima
  14,200,000 13,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 105
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60 - 70km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1200W

 • -8%
  Vespa Nioshima 2018
  14,600,000 13,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí + Mũ bảo hiểm giá trị

  Đã mua: 110
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 50 - 60km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -5%
  XMEN GT II
  14,000,000 13,290,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: Balo hoặc mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 186
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60 - 70km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -8%
  XMEN GT
  14,000,000 12,900,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: Balo hoặc mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 128
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60 - 70km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -7%
  Anbico Zoomer X
  13,700,000 12,790,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy chính hãng theo xe
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: Balo hoặc mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 177
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 80 km
  Tốc độ thử nghiệm: 60 - 70km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 800W

 • -11%
  Anbico Xmen II
  14,590,000 12,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 42
  Thông số kỹ thuật

  Quãng đường tối đa: 70 km
  Tốc độ thử nghiệm: 45 - 50km/h
  Ắcquy: 60V - 20Ah
  Động cơ: 1000W

 • -15%
  Bat X Sport
  11,700,000 9,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 103
 • -6%
  Anbico Bat S
  11,000,000 10,390,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 160
 • -6%
  Anbico AP 1705
  10,100,000 9,450,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 198
 • -11%
  Nijia S 2017
  9,000,000 8,000,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 101
 • -11%
  Dk Giant 137
  14,100,000 12,500,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  Quà tặng: mũ bảo hiểm + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 67
 • -8%
  DK Hikaru
  9,120,000 8,400,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 100
 • -11%
  Yadea Juno
  10,120,000 8,990,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: áo mưa + thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 49
 • -13%
  DK 18Y
  9,200,000 8,000,000
  Click xem ngay

  Giá trên bao gồm:
  - Giá xe + ắc quy
  - Linh phụ kiện và các dịch vụ khác
  - Quà tặng: thẻ bảo dưỡng 1 năm miễn phí

  Đã mua: 27

Tin tức - sự kiện