1. Địa điểm đăng ký: Khách hàng đến 1 trong các cơ quan sau

– Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi mình cư trú

2.    Quy trình

HO-TRO----Sub-1---thu-tuc-dang-ky-xe-1

3.Thủ tục đăng ký xe máy điện với xe mới đăng ký lần đầu đối với đối tượng là cá nhân được quy định như sau:

HO-TRO----Sub-1---thu-tuc-dang-ky-xe-2